ภาพรวมของธุรกิจ Business Overview
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

  • ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ โดยบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ จำกัด, บริษัท พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 1 จำกัด, บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 2 จำกัด, บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 3 จำกัด, และโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

  • ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, BCEL-KT Securities Company Limited และ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited

  • ธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

  • ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด

  • ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด

Avatar

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด