NEWS UPDATE
...
21 ตุลาคม 2564

XPG แจ้งการเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล

...
17 สิงหาคม 2564

เอ็กซ์สปริง หรือ XPG กางแผนพัฒนาธุรกิจแบบ “Transformation & Leap Forward” มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร

...
18 มิถุนายน 2564

แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

...
30 เมษายน 2564

Seamico เปลี่ยนชื่อเป็น “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” ชื่อย่อหุ้น XPG

...
09 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งยกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และการขอรับคืนทรัพย์สินของลูกค้า

...
26 สิงหาคม 2563

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อนุมัติแต่งตั้งนายวันจักร์ บุรณศิริ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

...
14 ตุลาคม 2562

SE Digital กระตือรือร้นที่จะทำให้ตลาดการเงินไทยเป็นผู้ให้บริการ ICO Portal อย่างเป็นทางการ

...
08 มกราคม 2563

เคที ซีมิโก้ รีแบรนด์เป็น “กรุงไทย ซีมิโก้” มีผล 17 มกราคม นี้

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด