NEWS UPDATE
...
29 พฤศจิกายน 2564

XPG ประกาศ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล (XSpring Digital) บริษัทในเครือ ได้รับ 4 ไลเซนส์อย่างเป็นทางการ

...
21 ตุลาคม 2564

XPG แจ้งการเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล

...
17 สิงหาคม 2564

เอ็กซ์สปริง หรือ XPG กางแผนพัฒนาธุรกิจแบบ “Transformation & Leap Forward” มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร

...
18 มิถุนายน 2564

แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

...
30 เมษายน 2564

Seamico เปลี่ยนชื่อเป็น “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” ชื่อย่อหุ้น XPG

...
09 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งยกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และการขอรับคืนทรัพย์สินของลูกค้า

...
26 สิงหาคม 2563

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อนุมัติแต่งตั้งนายวันจักร์ บุรณศิริ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

...
14 ตุลาคม 2562

SE Digital กระตือรือร้นที่จะทำให้ตลาดการเงินไทยเป็นผู้ให้บริการ ICO Portal อย่างเป็นทางการ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด